Tehnološke linije

 Oprema za proizvodnju hrane za životinje  Oprema za proizvodnju ulja Oprema za preradu biomase Oprema za pakovanje
Stočna hrana
Hrana za ribe
Pet Food
Ekstrudiranje sirovina
Linije za proizvodnju premiksa
cowfeeding