pdfPrint

U02 05 Integrisanini rotacioni dozator BFCP 

 

 Karakteristike:

- Inovativna robusna konstrukcija za pozitivni pneumatski transport

- Umesto standardnog izlaza, integrisani RD ima otvore sa obe strane za povezivanje pneumatskog cevovoda

- Priključak za cev pneumatskog transporta se nalazi u integrisanom kućištu ispod same zaustave

- Primenjuje se u teškim radnim uslovima

- Pogodan za upotrebu sa abrazivnim materijalima

- Isporučuje se sa priključcima za cevovod pneumatskog transporta

- Svi detalji konstrukcije kao kod RD za pneumatski transport