Presa za potpuno presovanje   

   Presa za potpuno presovanje

 

Presa za delimicno presovanje   

 Presa za preliminarno presovanje